Spoeddienst

Graag uw aandacht voor aanpassing van de spoeddienst:

In het verleden werd de avond- en weekendspoeddienst verzorgd door tandartsen onderling in Assen. Een fijne lokale oplossing.

Nu aantal praktijken uit deze kring heeft besloten de spoeddienst extern te regelen is de druk voor een kleine tandartspraktijk zoals wij te hoog om dit zelf op te vangen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de spoeddienst ook anders in te vullen.

Vanaf heden werken wij voor de spoeddienst samen met de Tandartsspoedpraktijk te Groningen. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen buiten onze reguliere openingstijden, op feestdagen en in het weekend (zaterdag en zondag), welke niet kunnen wachten tot onze volgende werkdag, kunt u zich wenden tot:
Tandartsspoedpraktijk Groningen
0900-8602 (€0.90 per gesprek).
Stationsstraat 5, 9711 AR Groningen
www.tandartsspoedpraktijk.nl/spoed-tandarts/groningen/.
Het telefoonnummer is bij onze afwezigheid ook op ons antwoordapparaat te beluisteren.

Houdt u hierbij rekening met het volgende:
• Houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand en de naam van onze praktijk. Tandartsspoedpraktijk heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen
• U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen
• U dient de factuur direct nabehandeling te betalen (bij voorkeur met PIN of creditcard)
• De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/)
• Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen
• U ontvangt altijd een factuur van de Tandartsspoedpraktijk
• Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen
• Kinderen tot 18 jaar met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Daarnaast belangrijk te weten:
• Tandartsspoedpraktijk heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Tandartsspoedpraktijk zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts.
• Na de behandeling e-mailt de dienstdoende tandarts het behandelverslag en de eventuele röntgenfoto's naar uw eigen tandarts zodat deze de behandeling weer kan overnemen.